Spoedeisende Hulp

De Spoedeisende Hulp is de afdeling waar patiënten met een acute hulpvraag worden beoordeeld. In eerste instantie door de dienstdoende spoedeisende hulp arts die altijd overleg pleegt met de dienstdoend cardioloog van onze eigen maatschap. Samen beoordelen ze of de patiënt ter observatie dient opgenomen te worden, naar huis ontslagen kan worden danwel poliklinisch verder behandeld kan worden. Vaak wordt er naast een hartfilmpje (ECG), bloed geprikt en een longfoto gemaakt.

 

Sinds kort is de Spoedeisende Hulp volledig gerenoveerd en up-to-date voor optimale zorg en doorstroming.