Bent u huisarts ?

Wij streven naar een zo kort mogelijke toegangstijd, in de regel geldt dat uw patient binnen       24 uur op onze poliliniek gezien kan worden,  waarbij zoveel als mogelijk volgens one-stop-shop principe gewerkt zal worden.

  

Aanbod diagnostiek

- One-stop-shop Pijn op de borst poli

- Door huisarts aan te vragen ergometrie, Holter en Tele-ECG