Verpleegafdeling

  

De gecombineerde verpleegafdeling cardiologie-longziekte bestaat momenteel uit 24 bedden. Deze afdeling is geheel gerenoveerd en eind 2011 opengegaan. De afdeling bestaat  uit 1-, 2- en 4-persoonskamers. Elke kamer heeft een eigen douche en toilet. Op de afdeling werkt een vast enthousiast team verpleegkundigen die cardiologisch geschoold zijn. Ook zijn leerling-verpleegkundigen op de afdeling werkzaam. Sinds begin 2012 wordt er door één vaste cardioloog dagelijks gedurende een week visite gedaan, waarbij onze patienten tijdens een ochtendbespreking gezamenlijk worden besproken voor de best mogelijke behandeling. In het weekend en tijdens de feestdagen wordt visite gelopen door de dienstdoende cardioloog. Op de afdeling kunt u indien noodzakelijk telemetrisch worden bewaakt. Hiermee wordt verstaan dat u een kastje bij u draagt waarmee uw hartritme en hartgeleiding continu in de gaten wordt gehouden.  Het hoofd van de verpleegafdeling is de heer Tonny Kriesels.