Angina pectoris

Angina pectoris uit zich meestal als een pijn of onbehaaglijk gevoel onder het borstbeen. De pijn straalt vaak uit naar de linkerschouder, naar de arm, de rug of zelfs via de nek tot aan de kaak. Er kan ook sprake zijn van benauwdheid en een druk of beklemming op de borst.Een aanval van angina pectoris duurt meestal drie tot vijf minuten. Door te rusten ebt deze pijn bijna altijd weg. De aanvallen kunnen verschillende keren per dag voorkomen, of met tussenpauzes van enkele weken of zelfs maanden.

 

 

 

Oorzaken

Angina pectoris wordt meestal veroorzaakt door aderverkalking. Dat is een ziekte waarbij de slagaders gedeeltelijk of helemaal vernauwd raken door de vorming van plak op de binnenzijde van de vaatwanden. Deze plak is afkomstig van vetten (cholesterol) in het bloed. De vernauwing zelf zorgt ervoor dat er minder zuurstofrijk bloed door de kransslagaders naar de hartspier kan stromen.

   

Risicofactoren

Een aantal risicofactoren kan bijdragen tot de ontwikkeling van aderverkalking.
Sommige kunnen worden vermeden of uitgeschakeld:

- Hoog totaal cholesterolgehalte in het bloed
- Hoog gehalte aan slechte cholesterol in het bloed (LDL-cholesterol)
- Laag gehalte aan goede cholesterol in het bloed (HDL-cholesterol)
- Te hoge bloeddruk (of arteriële hypertensie)
- Roken
- Onvoldoende lichaamsbeweging
- Onevenwichtige voeding

 

Andere factoren zijn niet beïnvloedbaar:

Leeftijd
Erfelijke factoren
Mannelijk geslacht

Suikerziekte (een aangepaste behandeling bij suikerziekte kan de kans op vaatletsels wel drastisch verminderen)